Podvodníci na netu - Registrace

Svou registrací na www.podvodnicinanetu.cz souhlasíte s následujícími podmínkami:

Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Podvodníci na netu“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom Vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Podvodníci na netu“ s nimi souhlasíte.

Svou registrací čestně prohlašujete pravdivost Vašich tvrzení na tento portál vložených. Také potvrujete že jste si vědom/a právních předpisů, a budete se jimi řídit. Jste si plně vědom/a toho že veškeré sankce vzniklé neoprávněným užíváním či porušováním zákonů České republiky spadají na Vaší osobu a jste plně trestně odpovědný/á za své příspěvky na tento portál „Podvodníci na netu“.

Svou registrací čestně prohlašujete, že jste obeznámen/a s PODMÍNKAMI v plném znění a s tím spojenou právní odpovědnost za své jednání a skutky.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra . IP adresy všech příspěvků jsou ukládány. Souhlasíte s tím, že „Podvodníci na netu“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi.

Naše fóra beží na systému phpBB, tento software pouze zprostředkovává internetové diskuze.

Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/

Svou registrací potvrzujete Vaší plnoletost ve věku 18 a více let a s tím spojenou právní odpovědnost za své jednání a skutky.

 
Podvodnici na netu
cron