Obsah fóra Informace Základní pravidla Všeobecné podmínky užití portálu

Všeobecné podmínky užití portálu

...hlavní zásady

Příspěvek sob 21. pro 2013 17:37:48
admin Administrátor
Administrátor

Příspěvky: 4
Všeobecné podmínky užití internetového portálu práce AjobaServer

Portál Podvodnici na netu, se rozumí internetové stránky podvodnicinanetu.cz, jejichž obsahem je především poskytování všeobecných informací ohledně širokého spektra uživatelů celého internetu a jejich činů dotýkajících se dalších stran.

Provozovatel serveru

Provozovatelem serveru je soukromá osoba

Uživatel

Uživatelem se rozumí každý registrovaný i neregistrovaný návštěvník portálu podvodnicinanetu.cz, který ho používá, tedy především prohlíží, prochází, nebo edituje.

Provoz serveru

Server je až do odvolání v testovacím provozu.

V rámci testovacího provozu, jsou až do odvolání všechny služby serveru poskytovány zdarma tak jak jsou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou uživateli nebo jakýmkoliv jiným třetím stranám z užití serveru, poskytnutí informací o sobě a jakýchkoliv třetích osobách na serveru, nebo z jakékoliv činnosti spojené s účastí na provozu serveru.

Provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za obsah vložený uživateli, stejně tak nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo jakékoliv škody vzniklé třetí straně z užití informací získaných na tomto portálu, nebo vložením informací na tento portál. V případě zjištění chyb využijte prosím tento EMAIL a v případě nahlášení závadného obsahu se řiďte těmito POKYNY dalším používáním tohoto portálu souhlasíte s podmínkami

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit, nebo bez náhrady odstranit jakýkoliv obsah vkládaný uživateli na portál a to jak při vložení tak kdykoliv během provozu a to bez udání důvodu.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli a jakýmkoliv třetím stranám z předčasného ukončení, zveřejnění, nebo odstranění vložených témat.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění informací, nebo zamezení použití profilu a to i bez udání důvodu

Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat nabídky, poptávky nebo aukce a zveřejňovat informace, které jsou v rozporu se zákony České Republiky, etickými pravidly a dobrými mravy a nebo činnosti nelegální, nebo neetické podporují. Také je zakázáno publikovat informace a nabídky obsahující:

pornografické, erotické a sexuální materiály a služby

nabídky podmíněné vstupním poplatkem pro uživatele

informace o třetích osobách bez jejich vědomí

Provozovatel je oprávněn kontrolovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jakýkoliv obsah vkládaný uživatelem na portál, pro jeho soulad s těmito obchodními podmínkami a v souvislosti s ověřením pravdivosti vloženého obsahu.

Každá fyzická nebo právnická osoba, využívající služeb portálu, je oprávněna k vytvoření pouze jednoho uživatelského účtu. Je zakázáno prezentování stejných témat pod různými uživatelskými účty.

Je zakázáno vkládat témata založená na lži č ipouze se zlým úmyslem. Také je zakázáno vkládat témata nepravdivá či nezaložená na pravdě a pravdivých událostech a skutečnostech.

Poskytnuté informace

Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a nejsou zavádějící, ani klamavé, nebo takto v profilových informacích ani tématech vložených.

Za poskytnuté informace odpovídá uživatel, který je na portál uložil.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že jím poskytnuté informace mohou být veřejně přístupné.

Uživatel souhlasí, s použitím poskytnutých informací pro případné řešení sporů mezi uživatelem a provozovatelem.

Uživatel souhlasí, že poskytnuté informace jsou uchovány a mohou být archivovány provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn využívat poskytnuté informace jak pro vlastní účely, tak jejich poskytnutí třetím stranám

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli a jakýmkoliv jiným třetím stranám z užití informací poskytnutých uživatelem.

Uživatel není oprávněn poskytovat získané osobní informace třetím stranám.

Pokud chce uživatel zpracovávat získané osobní údaje získané na serveru, je povinnen učinit veškerá opatření v souladu s platnými zákony České Republiky.

Uživatel je oprávněn nakládat s daty získanými na portálu podvodnicinanetu.cz pouze v souvislosti s vlastní informovaností a nikoli k poškozování třetích stran.

Uživatel je povinnen zajistit plnění autorských práv veškerých informací a materiálů, které vkládá ne server.

Provozovatel nenese odpovědnost za porušení autorských práv uživatelem.

Vznikne-li provozovateli v souvislosti s tímto ustanovením, nebo v souvislosti s používáním portálu uživatelem škoda, je uživatel povinnen tuto škodu provozovateli neprodleně uhradit.

Jakákoliv reprodukce, kopírování a další šíření obsahu, vkládaného uživateli na server je zakázáno.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit.

Všeobecné podmínky užití v tomto znění platí a jsou účinné od 20. Prosince 2013

Zpět na Základní pravidla

Podvodnici na netu
cron